Vrbovec.hr [službene stranice grada vrbovca]

Preskoči navigaciju

Grad Vrbovec (jedinica lokalne samouprave)

Zemljopisni položaj, površina i granice

Grad Vrbovec

Grad Vrbovec (1200x900 px)

Grad Vrbovec smješten je u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije, odakle prostorno povezuje zagebačku regiju s Bjelovarsko- bilogorskom i Koprivničko- križevačkom županijom. Na zapadu Grad Vrbovec graniči s Gradom Sveti Ivan Zelina te s općinama Preseka i Rakovec. Na jugu graniči s općinama Brckovljani i Kloštar Ivanić, a na istoku s općinama Gradec i Dubrava. Dio sjeveroistočne granice Grada Vrbovca ujedno je i granica Zagrebačke županije s Koprivničko-križevačkom županijom.

Površina Grada Vrbovca iznosi 159,05 km2, što iznosi 5,2% od ukupne površine Zagrebačke županije (3058,15 km2).

Političko-teritorijalni ustroj

U teritorijalnom obuhvatu Grada Vrbovca nalazi se 41 naselje: Banovo, Brčevec, Celine, Cerik, Cerje, Dijaneš, Donji Tkalec, Dulepska, Đivan, Gaj, Gornji Tkalec, Gostović, Graberanec, Graberšćak, Greda, Konak, Krkač, Kućari, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lovrečka Velika, Luka, Lukovo, Marenić, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Samoborec, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovec, Vrbovečki Pavlovec, Vrhovec, Žunci.

Administrativno sjedište Grada nalazi se u Vrbovcu.

Stanovništvo i naseljenost

Prema službenim rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova iz 2001. godine koji je proveo Državni zavod za statistiku na području Grada Vrbovca 2001. godine živjelo je 14.658 stanovnika, a u samom Vrbovcu - 4.862 stanovnika.

Statistički pregled gospodarstva na području grada Vrbovca u razdoblju 1999. - 2003.

Broj poslovnih subjekata (pravne osobe):

Djelatnost Broj pravnih osoba
1999. 2000. 2001. 2002. 2003.
Poljoprivreda i šumarstvo 15 14 14 13 13
Prerađivačka industrija 34 35 36 38 41
Opskrba el. energijom plinom i vodom 1 1 1 1 1
Građevinarstvo 13 11 15 15 15
Trgovina 86 83 85 85 77
Ugostiteljstvo 2 1 2 3 2
Promet i veze 10 6 9 8 8
Financijsko posredovanje 7 5 6 6 6
Ostale poslovne djelatnosti 19 18 19 19 15
UKUPNO 187 174 187 189 178

Zaposlenost:

Djelatnost Broj zaposlenih
1999. 2000. 2001. 2002. 2003.
Poljoprivreda i šumarstvo 168 178 174 164 132
Prerađivačka industrija 1725 1569 1467 991 921
Opskrba el. energijom plinom i vodom 102 104 105 104 104
Građevinarstvo 218 286 258 241 217
Trgovina 389 402 498 600 585
Ugostiteljstvo 30 28 36 24 9
Promet i veze 108 91 82 77 83
Financijsko posredovanje 67 64 64 77 60
Ostale poslovne djelatnosti 295 304 389 359 353
Javna uprava 152 153 135 134 136
Obrazovanje 221 227 240 253 260
Zdravstvo 92 101 101 101 98
Ostale djelatnosti 11 11 14 16 17
UKUPNO 3578 3528 3563 3119 2975

Izvor podataka: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Vrbovec