Vrbovec.hr [službene stranice grada vrbovca]

Preskoči navigaciju

Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

sri, 19.8.2015. Redakcija

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima, u sklopu programa „Poduzetnički impuls“ – Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu. Za te namjene osigurano je 9 milijuna kuna, odnosno 750 kuna po učeniku mjesečno, a prijaviti se mogu učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta.

...nastavi čitati »

Kategorija: Općenito

Natječaj za stručno osposobljavanje

čet, 30.7.2015. Redakcija

Grad Vrbovec raspisao je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za upravnog referenta za pismohranu i opće poslove. Isti traje od 30. srpnja do 07. kolovoza 2015. godine.

Natječaj

Kategorija: Općenito

Novi natječaj za logo Savjeta mladih Grada Vrbovca

pon, 6.7.2015. Redakcija

Savjet mladih Grada Vrbovca poništio je provedeni natječaj za Idejno rješenje logotipa Savjeta, koji je trajao od 01. do 21. lipnja. Natječaj je poništen jer od deset pristiglih prijedloga četiri autora niti jedan nije zadovoljio propisane kriterije. Savjet je stoga raspisao novi natječaj koji će trajati od 07. do 27. srpnja.

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj – Savjet mladih Grada Vrbovca

Kategorija: Općenito

Izvješće o utrošenim sredstvima za izbore članova vijeća mjesnih odbora 2015.

sri, 1.7.2015. Redakcija

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca objavilo je izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora provedenih 10.05.2015.

Izvješće o utrošenim sredstvima za Izbore članova vijeća mjesnih odbora 2015.

Kategorija: Općenito

Natječaj za stručno osposobljavanje

pet, 19.6.2015. Redakcija

Grad Vrbovec raspisao je novi natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Natječaj

Isti traje od 19. do 27. 06. 2015. godine.

Kategorija: Općenito

Polaganje vijenaca

pet, 19.6.2015. Redakcija

Povodom Dana antifašističke borbe izaslanstvo Grada Vrbovca u ponedjeljak će u 9 sati kod spomenika palim borcima položiti vijenac. Izaslanstvo će ujedno vijenac položiti i poginulim braniteljima u četvrtak 25. lipnja, povodom Dana državnosti, u 9 sati kod spomenika Hrvatska kocka.

Kategorija: Općenito

Svečana sjednica Gradskog vijeća

sri, 17.6.2015. Redakcija

Središnje obilježavanje Dana grada, župe sv. Vida, I. osnovne škole i Dana obrtnika održano je u ponedjeljak uz svečanu sjednicu Gradskog vijeća u Hotelu Bunčić, kojoj su prisustvovali brojni gosti, među kojima i saborski zastupnici Đuro Popijač i Branko Hrg (ujedno i gradonačelnik Križevaca), zatim župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, predsjednik Skupštine Zagrebačke županije Dražen Bošnjaković, zamjenici župana Damir Tomljenović i Rudolf Vujević, počasni građani Vrbovca general Mladen Markač i Alojz Tušek te predsjednik Uprave PIK-a Vrbovec Mate Štetić, a sjednici se nakon misnog slavlja koje je održano u župnoj crkvi sv. Vida pridružio i biskup bjelovarsko-križevački monsinjor Vjekoslav Huzjak.

...nastavi čitati »

Kategorija: Općenito

Program obilježavanja Dana grada, župe sv. Vida, I. osnovne škole i Dana obrtnika

sri, 10.6.2015. Redakcija

Bogatim višednevnim programom Grad Vrbovec ove će godine obilježiti svoj dan. U program su uvrštene izložbe, predstave, koncerti, radionice, okrugli stol, izložbe konja i vina, te brojni sportski i drugi sadržaji. Središnje službeno događanje svakako je Svečana sjednica Gradskog vijeća, na sam Dan grada 15. lipnja, u sklopu koje će biti dodijeljene i godišnje nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima. Program u cijelosti donosimo u nastavku.

Dan grada Vrbovca, župe svetog Vida, I. osnovne škole Vrbovec i Dana obrtnika – Program događanja

Kategorija: Općenito

Sjednica Gradskog vijeća

pon, 8.6.2015. Redakcija

Gradsko vijeće Grada Vrbovca sastat će se u četvrtak, 11. lipnja u 18 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice. Na dnevnom redu je donošenje Zaključka o sklapanju Sporazuma na projektu širokopojasnog interneta, zatim donošenje zaključka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Vrbovca te donošenje zaključka o usvajanju izvješća o radu Savjeta mladih Grada Vrbovca.

Dnevni red 15. sjednice Gradskog vijeća

Kategorija: Općenito

Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca

uto, 26.5.2015. Redakcija

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca raspisao je Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca. Natječaj traje od 26. svibnja do zaključno 09. lipnja 2015. godine.

Natječaj

Obrazac za prijavu

Kategorija: Općenito

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

uto, 26.5.2015. Redakcija

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 13. stavka 1. alineje 9. Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/15) te Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu ustanove donesene na 2. sjednici održanoj 12. svibnja 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

– 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine

Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik

- ima najmanje 5 godina radnog iskustva

- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

- izvrsno poznavanje rada na računalu

- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom

- ima organizacijske sposobnosti.

Opis poslova uključuje:

- organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca

- predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca

- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca

- zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim

tijelima te pravnim i fizičkim osobama

- odgovornost za zakonitosti rada Razvojne agencije Grada Vrbovca

- vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca

- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općima aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

- životopis

- presliku diplome

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni/e u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Razvojna agencija Grada Vrbovca

Kategorija: Općenito