Vrbovec.hr [službene stranice grada vrbovca]

Preskoči navigaciju

Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca

uto, 26.5.2015. Redakcija

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca raspisao je Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca. Natječaj traje od 26. svibnja do zaključno 09. lipnja 2015. godine.

Natječaj

Obrazac za prijavu

Kategorija: Općenito

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

uto, 26.5.2015. Redakcija

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Vrbovca na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 13. stavka 1. alineje 9. Statuta Razvojne agencije Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/15) te Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu ustanove donesene na 2. sjednici održanoj 12. svibnja 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Vrbovca

– 1 izvršitelj/ica na mandat od 4 godine

Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Vrbovca može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik

- ima najmanje 5 godina radnog iskustva

- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik

- izvrsno poznavanje rada na računalu

- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom

- ima organizacijske sposobnosti.

Opis poslova uključuje:

- organizacija i vođenje rada i poslovanja Razvojne agencije Grada Vrbovca

- predstavljanje i zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca

- poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Razvojne agencije Grada Vrbovca

- zastupanje Razvojne agencije Grada Vrbovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim

tijelima te pravnim i fizičkim osobama

- odgovornost za zakonitosti rada Razvojne agencije Grada Vrbovca

- vođenje stručnog rada Razvojne agencije Grada Vrbovca

- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim općima aktima Razvojne agencije Grada Vrbovca.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

- životopis

- presliku diplome

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni/e u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Razvojna agencija Grada Vrbovca

Kategorija: Općenito

Javno izlaganje 6.izmjene i dopune prostornog plana uređenja Zagrebačke županije

pet, 22.5.2015. Redakcija

U prilogu donosimo poziv na javno izlaganje VI. izmjene i dopune prostornog plana Zagrebačke županije, 25. svibnja s početkom u 11 sati u Velikoj gradskoj vijećnici.

Poziv

Kategorija: Općenito

Natječaji za stručno osposobljavanje

čet, 21.5.2015. Redakcija

Grad Vrbovec raspisao je natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radno odnosa za upravnog/u referenta/icu za geodetske poslove.

Natječaj

Također je raspisan natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa za računovodstvenog/u referenta/icu (3 polaznika).

Natječaj

Oba natječaja traju od 21. do 29. svibnja 2015. godine.

Kategorija: Općenito

14. sjednica Gradskog vijeća

sub, 16.5.2015. Redakcija

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Vrbovca sastat će se u četvrtak, 21. svibnja u 18 sati. Za 14. sjednicu Gradskog vijeća predložen je Dnevni red od 11 točaka, kojemu će prethoditi Aktualni sat.

...nastavi čitati »

Kategorija: Općenito

Pravna klinika

sub, 16.5.2015. Redakcija

Pravna klinika uskoro ponovno stiže u Vrbovec. Studenti završnih godina studija prava u ponedjeljak, 18. svibnja 2015. godine održat će još jedno besplatno pravno savjetovanje za sve zainteresirane građane. Studenti Pravnog fakulteta Zagreb tako će u ponedjeljak od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca pružati pravno savjetovanje, a zainteresirani građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Kategorija: Općenito

Konačni i službeni rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora

uto, 12.5.2015. Redakcija

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrbovca objavilo je konačne i službene rezultate Izbora za vijeća mjesnih odbora 2015. godine. Na izbore koji su održani u nedjelju izašlo je oko 25 posto birača.

Konačni i službeni rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora u 2015.

Kategorija: Općenito

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

pet, 8.5.2015. Redakcija

Vlada Republike Hrvatske 23. travnja 2015. godine donijela je: - Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 47/15) - Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 47/15). Vlada Republike Hrvatske 30. travnja 2015. godine donijela je Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 48/15).

Izbori će se održati u nedjelju 31. svibnja 2015. godine.

...nastavi čitati »

Kategorija: Općenito

Pravna klinika

sri, 29.4.2015. Redakcija

Organizatori Pravne klinike najavili su da će prije ljetne stanke održati još dva dežurstva u Vrbovcu. Besplatnu pravnu pomoć tako će pružati 4. i 18. svibnja 2015. godine u prostoru velike gradske vijećnice Grada Vrbovca od 10 do 13 sati. Zainteresirani građani, kao i obično, sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu.

Kategorija: Općenito

Tribina za građane - kako do bespovratnih sredstava za energetsku obnovu

uto, 21.4.2015. Redakcija

Energetskom obnovom vašeg doma možete uštedjeti od 30 do 60% na režijama, povećati udobnost stanovanja i ujedno čuvati okoliš. Znate li da za takvu obnovu vaše kuće ili zgrade možete dobiti bespovratna sredstva?

Osim energetske obnove kuća i zgrada za građane će biti dostupna sredstva za brojne druge programe, poput sufinanciranja nabave energetski učinkovitijih vozila i kućanskih uređaja, a sve te informacije biti će dostupne na tribini za građane koja će se održati u četvrtak 23. travnja 2015. u Vrbovcu, Gradska vijećnica, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, s početkom u 18:30 sati.

Na tribini će govoriti ministar zaštite okoliša, Mihael Zmajlović i Vesna Bukarica, načelnica sektora za energetsku učinkovitost u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te će biti na raspolaganju za pitanja građana.

Kategorija: Općenito